Instrumenten omgevingswet

De omgevingswet geeft instrumenten voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. De wet werkt door in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's). De regels in de AMvB’s worden verder uitgewerkt in een ministeriële regeling.

6 kerninstrumenten

De belangrijkste instrumenten nu zijn

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente wensen en beleidsdoelen voor de leefomgeving vast. Dit geldt voor de hele gemeente.

Decentrale regelgeving: Omgevingsplan (gemeenten)

Elke gemeente heeft 1 omgevingsplan. In dit plan staan alle regels van de gemeente voor de leefomgeving. Deze regels gelden de hele gemeente en voor iedereen die een activiteit wil uitvoeren.

Omgevingsvergunning

Als je iets in de leefomgeving wilt veranderen, zoals de bouw van een nieuw huis of een verbouwing aan een bestaand huis (dakkapel, aanbouw), dan vraag je een omgevingsvergunning aan.

Ondersteunende wetsinstrumenten

Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende wetsinstrumenten die nodig zijn om besluiten te nemen en uit te voeren. Meer lezen over de instrumenten van de wet? Kijk op aandeslagmetdeomgevingswet.nl