Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2023 geldt de Omgevingswet. De wet bevat nieuwe wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Alle provincies, waterschappen en gemeenten krijgen met deze wet te maken.

Wat betekent de omgevingswet?

Wil je straks iets veranderen in de leefomgeving?  Bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel, een schuur bouwen, een bedrijf uitbreiden of een gezamenlijke buurtmoestuin aanleggen? En heb je hiervoor een vergunning nodig?  Dan hoef je straks maar 1 vergunning aan te vragen bij 1 loket. Dit gaat allemaal digitaal. Via het digitale Omgevingsloket zie je meteen welke regels er gelden voor de plek waar je iets wil veranderen.