Voorbereidingen in Almere

Almere bereidt zich voor op de nieuwe Omgevingswet

Op 1 januari 2022 moeten de bestaande regels in het nieuwe juridisch jasje worden gestoken en worden er procedures aangepast. Vergunningsprocedures en verordeningen worden aangepast en alle beschikbare informatie komt in een Digitaal Stelsel. Inwoners en bedrijven kunnen dit raadplegen en zo makkelijker zien welke regels er gelden en hoe een vergunning moet worden aangevraagd. De vergunningsprocedure wordt verkort van 26 weken naar 8 weken, maar vraagt wel meer voorwerk van alle betrokken partijen.

De komende tijd wordt hard gewerkt aan al deze wijzigingen. En aan de informatievoorziening aan inwoners, bedrijven en initiatiefnemers.

Stelselwijziging

Maar per 1 januari 2022 is het werk nog niet gedaan. Het onderbrengen van 26 wetten in 1 Omgevingswet is eigenlijk een complete stelselwijziging. Dit nieuwe stelsel wijzigt de rollen die overheden, inwoners en bedrijven hebben. Het biedt ook mogelijkheden om in de eigen gemeente te bepalen hoe om te gaan met de omgeving waarin we allen wonen, werken, recreëren en ondernemen. Wat willen we beschermen of verbeteren? Voor welke ontwikkelingen willen we ruimte maken? Hoe leggen we dat met elkaar vast? In strakke regels of vinden we elkaar in het gesprek hierover? Kortom, genoeg om nog uit te zoeken met elkaar. Daarvoor hebben we de tijd tot 2029.

Oefenen

Dat uitzoeken doen we onder andere door het ‘oefenen’ met deze rollen en regels in proefprojecten (of: pilots). Ook zullen we kijken naar goede voorbeelden elders in het land. En we kijken op welke manier Almere de afgelopen jaren al werkte in het kader van de Crisis- en Herstelwet, wat in zekere zin de voorloper van de Omgevingswet was. Wat hebben we daarvan geleerd en wat willen we in gaan bouwen in de nieuwe werkwijze?

Leren en vastleggen

Op weg naar 2029 krijgen we gaandeweg meer en meer duidelijk en leggen we vast op welke manier we willen werken. Zo gaan uiteindelijk alle instrumenten van de Omgevingswet op een voor Almere wenselijke wijze met elkaar samen werken aan een gezonde, veilige duurzame leefomgeving met ruimte voor vernieuwing en initiatief