Vergunningen en procedures

Voordat de Omgevingswet van kracht wordt, zullen de bestaande wettelijke regels op de fysieke leefomgeving in een nieuw juridisch jasje worden gestoken. De regels van wat wel en niet is toegestaan veranderen daarmee nog niet - bestemmingsplannen gelden nog gewoon evenals milieueisen en andere voorschriften.

Wel verandert de manier waarop een vergunning moet worden aangevraagd en wordt verleend. In sommige gevallen verandert ook de wijze waarop toezicht wordt gehouden op het naleven van de vergunningen. Een aantal activiteiten wordt vergunningsvrij en hoeven enkel nog maar te worden gemeld bij de gemeente.

Momenteel is de gemeente deze (vergunnings-)procedures aan het herschrijven. Zodra meer bekend is, informeren wij u over de nieuwe procedures.