Meer weten

Wil je meer weten over de ontwikkelingen en activiteiten rond de Omgevingswet in Almere? Stuur een e-mailtje met je vraag naar: omgevingswetverberg dit@almere.nl.