Het Omgevingsloket

Digitaal stelsel omgevingswet

Alle informatie vind je straks op één plek digitaal: het Omgevingsloket.
Hier zie je precies wat wel mag en wat niet volgens de Omgevingswet.